Diensten

Logopedie Taal

Taalproblemen

Zo’n 160 duizend kinderen gaan ieder jaar met ernstige taalproblemen naar de logopedist (uit: Kind en Taal). Hoe weet u of…

logopedie rekenen lezen spelling

Leerproblemen

Automatiseringsproblemen, aandachtsproblemen, lees- spelling- en rekenproblemen, taalmoeilijkheden, moeilijkheden met de oriëntatie (bv. kloklezen en omgaan met tijd), geheugenproblemen, sociale problemen,…

Logopedie Uitspraak

Uitspraak

De gesproken taal is een belangrijk communicatiemiddel tussen mensen. Er zijn geen andere dieren met een zodanig ingewikkeld spraaksysteem of…

Neurologische Problemen

Neurologische Problemen

Ten gevolge van een niet-aangeboren hersenletsel kunnen er neurologische problemen ontstaan met uw geheugen, taal en/of uitspraak. Logopedie Maasmechelen helpt u hier…

Afwijkende Mondgewoonten

Afwijkende Mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoonten die negatieve gevolgen hebben voor de gebitsstand, uitspraak en het gehoor. Afwijkende mondgewoonten zijn: mondademen, verkeerd slikken en duim-, speen…

Logopedie Stem

Stem

Roepen, schreeuwen, fluisteren, kuchen, veel praten, roken, … Doe jij dit regelmatig? Dan is er sprake van een foutief gebruik…