Over logopedie Maasmechelen

De Praktijk

De praktijk is vrijwel tegenover de Salamander gelegen op de Joseph Smeetslaan. De opvallende gele brievenbus is het herkenningspunt. Parkeren met de wagen kan je vooraan. Ben je met de fiets? Dan mag je gerust naar achter rijden, waar ook de ingang van de praktijk is. Ben je een beetje te vroeg? Geen probleem! Kom binnen en neem plaats in de wachtkamer. Daar kan je rustig even lezen in de tijdschriften, strips en/of infobrochures totdat je sessie begint. 

De Logopedisten

Kim De Raeve

Kim De Raeve

Specialisatie: Stem en OMFT

Mijn naam is Kim De Raeve, praktijkhoudster logopedie Maasmechelen. Ik ben in 2014 afgestudeerd als bachelor in de logopedie aan de ZUYD hogeschool in Heerlen. In mijn laatste jaar volgde ik het bidiplomeringtraject aan de Arteveldehogeschool in Gent, waardoor ik een Nederlands en Belgisch diploma heb behaald.

Van 2014 tot 2016 heb ik mijn eerste logopedische ervaringen opgedaan in de Paramedische Praktijk te Genk in combinatie met een job als logopediste in een multidisciplinair centrum te Geleen (Nederland).

Sinds 2021-2022 ben ik  gespecialiseerd in de transgender stem. Deze therapie is bedoeld voor transvrouwen, transmannen, genderfluïde personen en alle mensen die de mogelijkheden en identiteit van hun stem willen verkennen en ontdekken. Samen gaan we op zoek naar jouw stem die bij jouw identiteit past. 

Ik behandel kinderen en jongeren met taal-, articulatie- en leerstoornissen en volwassenen met uitspraak- en stemproblemen en neurologische stoornissen. Bekijk al mijn diensten.

Door mijn passie voor theater en de stem, zal ik in de toekomst workshops organiseren met betrekking tot presentatie-, uitspraak- en optimalisatie eigen spreekstem.

Jennifer Willems

Jennifer Willems

Specialisatie: OMFT

Mijn naam is Jennifer Willems, werkzaam als logopediste bij Logopedie Maasmechelen. Ik ben in maart 2018 afgestudeerd aan de Zuyd Hogeschool in Heerlen.

Met veel enthousiasme ben ik begonnen aan een nieuwe fase in mijn leven: mijn eerste echte baan in de logopediewereld! Tijdens mijn stageperiodes op Zuyd heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen met spraak- en taalmoeilijkheden. Mijn hart gaat dan ook uit naar (jonge) kinderen.

Sinds maart 2018 werk ik ook met veel plezier aan leerstoornissen zoals dyscalculie (rekenen) en dyslexie (lezen en/of spelling).

Een Leven Lang Leren

Tijdens mijn opleiding heb ik de Minoren ‘Afasie en Dysartrie’ en ‘Nederlandse Gebarentaal’ afgerond. Daarnaast heb ik een extra cursus Nederlandse gebarentaal (NGT) gevolgd in Meerssen.

Ten slotte verdiep ik mij in bijscholingen en heb ik al met enthousiasme mogen deelnemen aan mijn eerste studiedag m.b.t. rekenproblemen.

Toke Machon

Toke Machon

Ik ben Toke Machon, logopediste bij Logopedie Maasmechelen en daarnaast binnen het ondersteuningsnetwerk Genk-Maasland. In 2021 behaalde ik mijn Master Logopedie aan de KU
Leuven.


Voor de keuze van mijn studie zocht ik naar iets waar ik zowel mijn interesse voor taal, mijn wetenschappelijke houding alsook mijn sociale capaciteiten kon in verwerken. Dat ik binnen logopedie ook nog eens mijn creativiteit kwijt kon, was de kers op de taart. Na mijn studies keek ik er erg naar uit om wat ik had geleerd te vertalen naar de praktijk. Mijn passie voor logopedie is sindsdien steeds blijven groeien!


Tijdens mijn stageperiodes leerde ik o.a. werken met kinderen met leerstoornissen, articulatie- en
taalproblemen
. Ook comorbide stoornissen waaronder ADHD, ASS en lateralisatieproblemen kwamen aan bod. In mijn job als ondersteuner werk ik voornamelijk met kinderen met een
taalontwikkelingsstoornis binnen de schoolcontext.


Gedurende mijn eerste werkjaar als logopediste leerde ik het belang van goede communicatie. Dat houdt o.a. in; het onderhouden van goed contact met de aanspreekpunten op school alsook met andere zorgverleners en ouders (en/of andere betrokken opvoeders). Zo zit iedereen op dezelfde lijn om de ontwikkeling van het kind optimaal te ondersteunen. Ik word meteen enthousiast wanneer ik eraan denk om deel uit te maken van dat proces!

VVL - Vlaamse Vereniging voor Logopedisten

Vlaamse Vereniging voor Logopedisten

Wij zijn lid van de wettelijke en erkende beroepsvereniging voor logopedisten in Vlaanderen.

Bezoek de website

Logo EVTA.be

European Voice Teachers Association

Wij zijn lid van European Voice Teachers Association Belgium (EVTA.be), een erkende beroepsvereniging voor Voice Teachers.

Bezoek de website

Opleidingen

Stem

Postgraduaat stem academiejaar
2019-2020

LAX VOX (R) – Gert Leunen en Katrien Eerdekens (2020)

Workshop articulatie en intonatie – Bernadette Timmermans (2020)

Mix & Belt (zangstem) – Leontine Hass (2021)

Manuele technieken binnen de stemtherapie – Thomas More Hogeschool (2021)

Stem in transitie basis- en verdieping – Genderteam ZOL en UZ Gent (2022)

Voice-over workshop –Johfrah Lefebvre (2022)

Basis- en verdieping manuele technieken – Stephen King (2023)

Stem

SOVT (Semi-Occluded Vocal Tract) (techniek) – Dr. Iris Meerschman (Universiteit Gent) (2023)

Expert Academie – Bernadette Timmermans (2023)

Stemtraject voor logopedisten basis en verdieping – Anouk De Vleeschauwer

Moving Cupping Therapy – Carla de Graaf en Rob Stallinga (2023)

Workshop EVT vs CVT vs UVS – Katrien Van Opstal, Inge Minten & Jasmin de Wilde (2023)

Stemplooiverlammingen – Gert Leunen (2024)

Genderzorg – ZNA congres (2024)

N. Vagus en Polyvagaal – Voxster – Maartje Monné (2024)

Stem en trauma – Gert Leunen (2024)

Afwijkende Mondgewoonten

Myofunctionele Therapie in theorie en praktijk

Logopedie en Tandheelkunde – Peter Helderop

OMFT traject – Karen Rubbrecht 

Articulatietherapie

Basiscursus PROMPT door Karin Brinkmann

Lezen

Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school

Leesvaardigheid bij kinderen verhogen met effect

Rekenen

Rekentaal en zoekstrategieën

RekenTrapperS 1 – 6

Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 20 en 100

Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen

Breuken zetten de wereld op z’n kop

Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend rekenen en meetkunde

Spelling

Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school

Taal

Garant25-Congres: Omgaan met taalmoeilijkheden bij kinderen

Praktijkdag voor en door logopedisten: Therapiemateriaal bij ontwikkelingsdysfasie (OD)

Morfosyntaxis: Een creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen