De Praktijk

De praktijk is vrijwel tegenover de Salamander gelegen op de Joseph Smeetslaan. De opvallende gele brievenbus is het herkenningspunt. Je rijdt best door tot achter het gebouw, daar vind je de ingang van de praktijk. Ben je een beetje te vroeg? Geen probleem! Kom binnen en neem plaats in de wachtkamer. Daar kan je rustig even lezen in de tijdschriften, strips en/of infobrochures totdat je sessie begint. 

De Logopedisten

Foto van Kim De Raeve
Logopediste

Kim De Raeve

kim@logopedie-maasmechelen.be

Mijn naam is Kim De Raeve, praktijkhoudster logopedie Maasmechelen. Ik ben in 2014 afgestudeerd als bachelor in de logopedie aan de ZUYD hogeschool in Heerlen. In mijn laatste jaar volgde ik het bidiplomeringtraject aan de Arteveldehogeschool in Gent, waardoor ik een Nederlands en Belgisch diploma heb behaald.

Sedert september 2014 werk ik als zelfstandig logopediste in een paramedische praktijk te Genk. Van september 2014 tot 2016 heb ik dit gecombineerd met een job als logopediste in een multidisciplinair centrum te Geleen (Nederland). Sinds 2016 ben ik gestart met mijn eigen praktijk. Ik ben zeer geboeid door alles wat de logopediewereld te bieden heeft en volg regelmatig bijscholingen.

Ik behandel kinderen en jongeren met taal-, articulatie- en leerstoornissen en volwassenen met uitspraakproblemen en neurologische stoornissen. Bekijk al mijn diensten.

Naast mijn logopedische bezigheden, ben ik ook zeer geboeid door theater. Ik regisseerde en begeleidde van 2012 tot 2016 jongeren binnen jeugdtoneel Kaboekie in Zonhoven. Binnen deze theatergroep geef ik nog regelmatig stemcursussen en ik speel zelf weer mee in een theaterstuk dat in april 2019 opgevoerd zal worden.

Foto van Jennifer Willems
Logopediste

Jennifer Willems

jennifer@logopedie-maasmechelen.be

Mijn naam is Jennifer Willems, werkzaam als logopediste bij Logopedie Maasmechelen. Ik ben in maart 2018 afgestudeerd aan de Zuyd Hogeschool in Heerlen.

Met veel enthousiasme ben ik begonnen aan een nieuwe fase in mijn leven: mijn eerste echte baan in de logopediewereld! Tijdens mijn stageperiodes op Zuyd heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen met spraak- en taalmoeilijkheden. Mijn hart gaat dan ook uit naar (jonge) kinderen.

Sinds maart 2018 werk ik ook met veel plezier aan leerstoornissen zoals dyscalculie (rekenen) en dyslexie (lezen en/of spelling).

 

Een Leven Lang Leren

Tijdens mijn opleiding heb ik de Minoren ‘Afasie en Dysartrie’ en ‘Nederlandse Gebarentaal’ afgerond. Daarnaast heb ik een extra cursus Nederlandse gebarentaal (NGT) gevolgd in Meerssen.

Ten slotte verdiep ik mij in bijscholingen en heb ik al met enthousiasme mogen deelnemen aan mijn eerste studiedag m.b.t. rekenproblemen.

Lidmaatschappen

Opleidingen

Algemeen

Studiedag Sprankel: ‘Leerproblemen, een wereld van verschil!’

Stem

Postgraduaat stem academiejaar 2019-2020

Afwijkende Mondgewoonten

 • Myofunctionele Therapie in theorie en praktijk
 • Logopedie en Tandheelkunde - Peter Helderop

Articulatietherapie

Basiscursus PROMPT door Karin Brinkmann

Lezen

 • Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school
 • Leesvaardigheid bij kinderen verhogen met effect

Rekenen

 • Rekentaal en zoekstrategieën
 • RekenTrapperS 1 – 6
 • Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 20 en 100
 • Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen
 • Breuken zetten de wereld op z’n kop
 • Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend rekenen en meetkunde
Spelling

Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school

Taal

 • Garant25-Congres: Omgaan met taalmoeilijkheden bij kinderen
 • Praktijkdag voor en door logopedisten: Therapiemateriaal bij ontwikkelingsdysfasie (OD)
 • Morfosyntaxis: Een creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen