Over logopedie Maasmechelen

De Praktijk

De praktijk is vrijwel tegenover de Salamander gelegen op de Joseph Smeetslaan. De opvallende gele brievenbus is het herkenningspunt. Parkeren met de wagen kan je vooraan. Ben je met de fiets? Dan mag je gerust naar achter rijden, waar ook de ingang van de praktijk is. Ben je een beetje te vroeg? Geen probleem! Kom binnen en neem plaats in de wachtkamer. Daar kan je rustig even lezen in de tijdschriften, strips en/of infobrochures totdat je sessie begint. 

De Logopedisten

Kim De Raeve Logopediste

Kim De Raeve

Specialisatie: Stem en OMFT

Mijn naam is Kim De Raeve, praktijkhoudster logopedie Maasmechelen. Ik ben in 2014 afgestudeerd als bachelor in de logopedie aan de ZUYD hogeschool in Heerlen. In mijn laatste jaar volgde ik het bidiplomeringtraject aan de Arteveldehogeschool in Gent, waardoor ik een Nederlands en Belgisch diploma heb behaald.

Van 2014 tot 2016 heb ik mijn eerste logopedische ervaringen opgedaan in de Paramedische Praktijk te Genk in combinatie met een job als logopediste in een multidisciplinair centrum te Geleen (Nederland).

Sinds 2021-2022 ben ik  gespecialiseerd in de transgender stem. Deze therapie is bedoeld voor transvrouwen, transmannen, genderfluïde personen en alle mensen die de mogelijkheden en identiteit van hun stem willen verkennen en ontdekken. Samen gaan we op zoek naar jouw stem die bij jouw identiteit past. 

Ik behandel kinderen en jongeren met taal-, articulatie- en leerstoornissen en volwassenen met uitspraak- en stemproblemen en neurologische stoornissen. Bekijk al mijn diensten.

Door mijn passie voor theater en de stem, zal ik in de toekomst workshops organiseren met betrekking tot presentatie-, uitspraak- en optimalisatie eigen spreekstem.

jennifer willems logopediste

Jennifer Willems

Specialisatie: OMFT

Mijn naam is Jennifer Willems, werkzaam als logopediste bij Logopedie Maasmechelen. Ik ben in maart 2018 afgestudeerd aan de Zuyd Hogeschool in Heerlen.

Met veel enthousiasme ben ik begonnen aan een nieuwe fase in mijn leven: mijn eerste echte baan in de logopediewereld! Tijdens mijn stageperiodes op Zuyd heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen met spraak- en taalmoeilijkheden. Mijn hart gaat dan ook uit naar (jonge) kinderen.

Sinds maart 2018 werk ik ook met veel plezier aan leerstoornissen zoals dyscalculie (rekenen) en dyslexie (lezen en/of spelling).

Een Leven Lang Leren

Tijdens mijn opleiding heb ik de Minoren ‘Afasie en Dysartrie’ en ‘Nederlandse Gebarentaal’ afgerond. Daarnaast heb ik een extra cursus Nederlandse gebarentaal (NGT) gevolgd in Meerssen.

Ten slotte verdiep ik mij in bijscholingen en heb ik al met enthousiasme mogen deelnemen aan mijn eerste studiedag m.b.t. rekenproblemen.

Lara Zvar Logopediste

Lara Zvar

Ik ben Lara Zvar, logopediste bij Logopedie Maasmechelen en praktijk Brabbel te Genk. In februari 2020 studeerde ik af aan Hogeschool Gent. Logopedie is voor mij de ideale combinatie tussen twee van mijn passies: taal/communicatie, hetgeen ons helpt verbinden met elkaar, en andere mensen helpen hun capaciteiten verder uit te bouwen. 

Als student leerde ik de fascinerende wereld van de logopedie kennen via mijn stages. Ik liep stage in een ziekenhuis, in het buitengewoon onderwijs en in een zelfstandige praktijk. Door de verscheidenheid aan settings heb ik met vele doelgroepen mogen werken: van kleuters tot ouderen!

Tijdens mijn ziekenhuisstage ontstond al snel een belangstelling voor neurologische problematieken bij volwassenen en ouderen, zoals afasie en dysartrie. Dankzij mijn laatste stage ontdekte ik echter ook hoe leuk ik het vind om met kinderen en jongeren te werken! Hierdoor heb ik reeds wat ervaring met taal- en leermoeilijkheden en articulatieproblemen. Ik merk dan ook dat ik erg kan genieten van de afwisseling in het werken met kinderen, jongeren en volwassenen.
Daarbij vind ik het een boeiende uitdaging om op de hoogte te blijven van de laatste logopedische ontwikkelingen. Bijgevolg zou ik weldra willen starten met het volgen van bijscholingen. 

Verder hangt mijn passie voor logopedie samen met mijn liefde voor muziek. Ik speel piano en houd van zingen. In de toekomst zou ik me dan ook graag verdiepen in stemproblemen en zangcoaching.

VVL - Vlaamse Vereniging voor Logopedisten

Vlaamse Vereniging voor Logopedisten

Wij zijn lid van de wettelijke en erkende beroepsvereniging voor logopedisten in Vlaanderen.

Bezoek de website

Logo EVTA.be

European Voice Teachers Association

Wij zijn lid van European Voice Teachers Association Belgium (EVTA.be), een erkende beroepsvereniging voor Voice Teachers.

Bezoek de website

Opleidingen

Algemeen

Studiedag Sprankel: ‘Leerproblemen, een wereld van verschil!’

Stem

Postgraduaat stem academiejaar 2019-2020

LAX VOX (R) – Gert Leunen en Katrien Eerdekens

Workshop articulatie en intonatie – Bernadette Timmermans

Manuele technieken binnen de stemtherapie – Thomas More Hogeschool 

Stemtraject voor logopedisten basis en verdieping – Anouk De Vleeschauwer

Mix & Belt (zangstem) – Leontine Hass

Voice-over workshop –Johfrah Lefebvre

Stem in transitie basis- en verdieping – Genderteam ZOL en UZ Gent

SOVT (Semi-Occluded Vocal Tract) (techniek) – Dr. Iris Meerschman (Universiteit Gent)

Afwijkende Mondgewoonten

Myofunctionele Therapie in theorie en praktijk

Logopedie en Tandheelkunde – Peter Helderop

Articulatietherapie

Basiscursus PROMPT door Karin Brinkmann

Lezen

Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school

Leesvaardigheid bij kinderen verhogen met effect

Rekenen

Rekentaal en zoekstrategieën

RekenTrapperS 1 – 6

Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 20 en 100

Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen

Breuken zetten de wereld op z’n kop

Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend rekenen en meetkunde

Spelling

Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school

Taal

Garant25-Congres: Omgaan met taalmoeilijkheden bij kinderen

Praktijkdag voor en door logopedisten: Therapiemateriaal bij ontwikkelingsdysfasie (OD)

Morfosyntaxis: Een creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen