Neurologische Problemen

Ten gevolge van een niet-aangeboren hersenletsel kunnen er neurologische problemen ontstaan met uw geheugen, taal en/of uitspraak. Logopedie Maasmechelen helpt u hier graag bij.

U mag langskomen in de praktijk, maar wij komen ook graag tot bij u!

Afasie

taaloefening afasie
Een sessie taaloefening voor afasie

Afasie is een taalstoornis. Er kunnen geheugenproblemen zijn, maar ook problemen in het spreken en het begrijpen van taal, in het lezen en schrijven. Deze problemen kunnen licht tot zeer ernstig zijn.

Dysartrie

Dysartrie is een spraakstoornis. De spieren die instaan voor de spraak werken niet meer goed, waardoor de verstaanbaarheid verminderd is.

Apraxie (handelingsstoornis)

Apraxie is een probleem in het plannen van handelingen. De persoon kan de handeling vaak wel nog spontaan uitvoeren, maar ondervindt problemen als dezelfde handeling op vraag moet uitgevoerd worden. Zowel mond-, tong- en gelaatsbewegingen als bewegingen van ledematen kunnen hierdoor moeilijk zijn.


Geheugenoefening
Geheugenoefening
uitspraak oefening
sessie voor dysartrie