Leerproblemen

Logopedie Leerproblemen
Jennifer tijdens een sessie

Automatiseringsproblemen, aandachtsproblemen, lees- spelling- en rekenproblemen, taalmoeilijkheden, moeilijkheden met de oriëntatie (bv. kloklezen en omgaan met tijd), geheugenproblemen, sociale problemen, problemen binnen orde en structuur, kunnen wijzen op een leerstoornis. 

Rekenen

maaltafels bord rekenen
Maaltafels bord

Overal komen wij cijfers tegen. Kinderen voelen zich vaak onzeker als ze geconfronteerd worden met rekenen. Rekenen is veel meer dan het uitvoeren van een rekentrucje. Er is begrip van getallen en van hoeveelheden voor nodig. Rekenprocedures moet je snappen en kunnen uitvoeren.
Indien u merkt dat uw kind hardnekkig blijft tellen op de vingers, de tafels blijken niet vlot te gaan,… en dit ondanks normaal onderwijs, voldoende oefening en goede prestaties op andere vakken, neem dan zeker even contact op.

In elke klas van de basisschool zit er gemiddeld één kind met dyscalculie!

Lezen

Fer de Boor Lezen
Lezen met Fer de Boot

Lezen is een belangrijke basisvaardigheid dat aangeleerd moet worden. In sommige gevallen is er weinig instructie nodig omdat de vaardigheden zich ontwikkelen in de ‘natuurlijke’ opvoedingssituatie. In andere gevallen gaat dit aanleren moeizamer. Indien hier problemen ontstaan, spreken we van een leesprobleem. Er kan sprake zijn van een technisch leesprobleem (puur letters koppelen aan klanken) en/of een probleem met begrijpend lezen (betekenis koppelen aan een geschreven tekst).

Van de kinderen met dyscalculie, heeft 17% ook dyslexie!

Spelling

De letterkabouter pelling
De Letterkabouter Spelling

Naast het lezen, is spellen ook een belangrijke basisvaardigheid, waarin ook veel problemen kunnen voorkomen. Bij het spellen kunnen er problemen zijn binnen het aanvankelijk spellingproces (waarbij elke klank weergegeven wordt door één letter) en/of binnen het gevorderd spellen (regels kennen en kunnen toepassen).

Ondanks bovenstaande hoeft er daarom niet direct sprake te zijn van een stoornis (dyscalculie/dyslexie/dysorthografie).
Indien u merkt dat uw kind problemen heeft met rekenen, lezen en/of spellen, neem dan direct contact op. Wij kijken verder op welke vlakken uw kind geholpen kan worden.