Taalproblemen

Logopedie Taalproblemen
Toke in de praktijk

Zo’n 160 duizend kinderen gaan ieder jaar met ernstige taalproblemen naar de logopedist (uit: Kind en Taal).

Hoe weet u of uw kind kampt met een taalprobleem? Wat is taal en wanneer kunnen we spreken van een taalprobleem?

Oorzaak taalproblemen

Binnen de eerste vijf levensjaren groeit taal sterk. Het begint met de non-verbale communicatie en ontwikkelt zich tot verbale communicatie. Indien u graag meer informatie wenst over de verschillende taalontwikkelingsfases verwijs ik u graag door naar de volgende website: kindentaal.logopedie.nl/site/kind

Indien u merkt dat uw kind moeite heeft met de taal, kan u onze hulp inschakelen. Binnen de volgende aspecten van taal kan uw kind problemen ervaren:

  • Begrijpend luisteren en logisch redeneren
  • Morfologie: moeite met de verkleinwoorden, meervouden, enzovoort
  • Syntaxis: moeite met het maken van goede zinnen
  • Semantiek: problemen binnen de woordenschat; woordvindingsproblemen
  • Pragmatiek: taalgebruik

Verder kan er ook sprake zijn van een fonologisch taalprobleem. Hieronder verstaan we het vereenvoudigen van spraakklanken waardoor er een verschil in betekenis ontstaat. Enkele voorbeelden: /kat/ wordt /tat/, /banaan/ wordt /naan/. Dit probleem mag u niet verwarren met een articulatieprobleem.

Oceaanspel taal
Oceaanspel voor taal
Samen kijken met Wannes taal
Samen kijken met Wannes
AFPO
AFPO werkboek